Neohodnoceno

Lepidlo na opravu obuvi a plachtovin Gear Aid Aquasure +SR 28 g

Lepidlo na bázi polyuretanu na opravu obuvi a těžkých zátěrovaných plachtovin.

Můžeme doručit do:
13.12.2021
Na dotaz
Kód: 10415-013
Značka: Gear Aid
245 Kč
Kategorie: Údržba vybavení
Hmotnost: 28 g

Lepidlo umožňuje rekonstrukci sešlapaného pryžového běhounu obuvi. Povrchovým prosycením nezatuhlého lepidla rozpustným krystalickým materiálem (např. sůl, cukr apod.) lze vytvořit protiskluzný reliéf.

Vlastnosti

 • vysoká viskozita
 • vytváří silnou vrstvu
 • zpolymerovaná vrstva PU pryže má vysokou tvrdost

Pracovní postup

 • nanáší se přímo z tuby
 • zavadne za 2–4 hodiny
 • polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 24 až 36 hodin
 • jako urychlovač lze použít Cotol 240 nebo Cotol 240 HV

Bezpečnostní upozornění

 • obsahuje 4,4-xylen – metylendifenyl diisokyanát
 • hořlavá kapalina a páry
 • dráždí kůži
 • při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
 • uchovávejte mimo dosah dětí
 • chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, nekuřte
 • zamezte vdechování par
 • při nedostatečném větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest

 • Při styku z pokožkou (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a opláchněte kůži vodou
 • Při dýchacích potížích: volejte lékaře
 • V případě požáru: k uhašení používejte práškový hasicí přístroj, pásek, pěnu

 • Likvidace: obsah nebo obal odstraňte podle předpisů pro nebezpečný odpad