Neohodnoceno

Lepidlo na neopren Gear Aid Aquasure +FD 28g

Lepidlo na bázi polyuretanu na opravu neoprenu a středně těžkých zátěrovaných tkanin (např. cordura).

Můžeme doručit do:
13.12.2021
Na dotaz
Kód: 10116-016
Značka: Gear Aid
245 Kč
Kategorie: Vodácké doplňky
Hmotnost: 28 g

Lepidlo na bázi polyuretanu umožňuje bezzáplatové lepení, scelování i rekonstrukci chybějícího materiálu do průměru 2 cm. Při lepení nafukovacích člunů a matrací (tlakovaných válců) je překryv záplatou z pevnostního hlediska nutný.

Vlastnosti

 • lepidlo se střední viskozitou
 • vytváří asi 1 mm silnou vrstvu a zpolymerovaná vrstvička PU pryže je samonosná, pružná a ohebná
 • slep je dokonale vodotěsný
 • lepidlo se hodí také pro bezzáplatové lepení poškozených samonafukovacích matrací

Pracovní postup

 • nanáší se přímo z tuby
 • zavadne za 2 hodiny
 • polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 12–24 hodin
 • jako urychlovač lze použít Cotol 240 nebo Cotol 240 HV
 • při teplotách nad 20 °C polymeraci výrazně urychluje prostředí s vysokou relativní vlhkostí (90% až 100%)

Bezpečnostní upozornění

 • obsahuje 4,4-xylen – metylendifenyl diisokyanát, tosyl-isokyanát
 • hořlavá kapalina a páry
 • dráždí kůži
 • způsobuje vážné podráždění očí
 • při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
 • může způsobit podráždění dýchacích cest
 • může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 • je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • uchovávejte mimo dosah dětí
 • chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, nekuřte
 • používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách

 • Při vdechnutí: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte v poloze usnadňující dýchání
 • Při dýchacích potížích: volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře
 • V případě požáru: k uhašení používejte vodní postřik, práškový hasicí přístroj, pěnu, oxid uhličitý

 • Likvidace: obsah či obal odstraňte podle předpisů pro nebezpečný odpad